O nás

O nás

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu depotuning.sk je firma

DEPOTUNING xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informačný systém www.depotuning.sk je zaregistrovaný v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Registračné číslo eshopu : xxxxxxxx

Fakturačné údaje

Fakturačná adresa:       DEPOTUNING - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovacia adresa:     DEPOTUNING - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Orgán dozoru

       Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
       Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1   
       Odbor výkonu dozoru 
       tel. č.: 046/5422 771 
       fax č.: 046/5420 685 

       e-mail: tn@soi.sk
   

Daňové údaje 

Prevádzkovateľ je držieľom živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Prievidza
Číslo živnostenského registra: 340-30255

IČO: xxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ DPH: xxxxxxxxxxxxxxx

Prevádzkovateľ je platcom Dane z pridanej hodnoty (DPH)

Kontakty 

Email:   xxxxxxxxxxxx@gmail.com

Telefonické kontakty: 

ORANGE       xxxxxxxxxxxxxxxxx

O2                xxxxxxxxxxxx

Kontaktovať nás možete aj pomocou služieb:

Gtalk: xxxxxxxxxx

SKYPE:  xxxxxxxxx

Adresa pre osobný odber objednávky:

Objednaný tovar si môžete prevziať bez poplatku za dopravu na adrese

DEPOTUNING - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx